تیوال | لی لی مهروند درباره نمایش آبی مایل به صورتی: برای اکثریت ما فرقی نمیکنه در بیمارستان دستبند دور
S2 : 15:27:24
برای اکثریت ما فرقی نمیکنه در بیمارستان دستبند دور دست نوزادمان آبی باشد یا صورتی پس چرا در رابطه با انسانهای آبی مایل به صورتی یا صورتی مایل به آبی اینقدر رفتار عجیب نشون میدیم رنگ همه إنسانها سفید است
یک تئاتر مستند آموزنده که به همه مخصوصا پدر و مادرها بعنوان اولین تشکیل دهنده جامعه یک فرد توصیه میشه
نقش بهنام شرفی خیلی خوب بود
موضوع تئاتر خوب بود همه عوامل خسته نباشند