آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نگار فلاحتی آملی درباره نمایش عاقبت عشاق سینه چاک: "دنیا داره تغییر می کنه، نمی شه انکارش کرد." از پرده ی سوم
S3 : 16:20:23 | com/org
"دنیا داره تغییر می کنه، نمی شه انکارش کرد."
از پرده ی سوم "عاقبت عشاق سینه چاک"


***** امشب، اجرای پایانی *****