کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | نفیسه نوری درباره نمایش زندگی در تیاتر: کاش میشد یک هفته ی دیگه هم تمدید کنید .
S3 : 14:44:39 | com/org
کاش میشد یک هفته ی دیگه هم تمدید کنید .
کاش میشد انقدر بلیت خارج از ظرفیت نفروشن!!
۳۰ دی ۱۳۹۶
کاش دو سه تا آوای تیوال این بالا اضافه میشد بعد از این همه اجرا و این همه ستاره و کامنت.
۰۱ بهمن ۱۳۹۶
سمیرا جانم اینبار باهم بریم و بریم و بریم :-)
۰۲ بهمن ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید