تیوال | هـ . محمدی: شنبه 30 دی 1396: امروز رفتم کار "تنهایی پر هیاهو"
S3 : 00:51:46
شنبه 30 دی 1396: امروز رفتم کار "تنهایی پر هیاهو" رو در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر دیدم. تک بازیگره بود ولی همون یه بازیگر خوب صحنه رو در دست داشت! فضاسازی خوبی با استفاده از عناصر نور، صدا و حرکات بازیگر صورت گرفته بود. کار به صورت پرفورماتیو اجرا شد و اگه درست درک کرده باشم، به نظرم در مورد تجربۀ مهاجرت بود و نسبتاً خوب داستان رو منتقل کرد. خسته نباشید فراوان به تک بازیگر این نمایش که یه جاهایی واقعاً نگرانش می شدم که نکنه از حال بره اونهمه حرکات پشت سر هم و بی وقفه انجام می داد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید