تیوال | حدیثم درباره نمایش درنیومده: ولی به نظر من درومده بود :) با شک و تردید انتخاب
S2 : 05:17:58
حدیثم
درباره نمایش درنیومده i
ولی به نظر من درومده بود :)

با شک و تردید انتخاب کرده بودم این نمایش رو. اما راضی اومدم بیرون از سالن.

خدا قوت و موفق باشید بازیگران جوان و همه ی عوامل این نمایش.
ممنون :)
۱۴ بهمن ۱۳۹۶
پاینده باشید آوا خانوم.
لطفا اون طفلک جواد رو ارومتر بزنید. هرشب انقدر کتک؟! گناه داره خب :)
۱۴ بهمن ۱۳۹۶
چشم :))
۱۴ بهمن ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید