کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | آیدا طاهرزاده درباره فیلم امیر: - مرد که گریه نمیکنه. + نامرد چطور؟
S3 : 21:37:36 | com/org
آیدا طاهرزاده
درباره فیلم امیر i
- مرد که گریه نمیکنه.
+ نامرد چطور؟
من عاشق قاب بندیای جذابش شدم،
تا آخر فیلم فکر میکردم 1جا قراره غافلگیرم کنه،اما نشد....
خیلی جا داشت بهتر باشه
بازی مادر پدر امیر انقدر خوب بود که بازی سحر دولتشاهی بعنوان 1 چهره شناخته شده خیلی به چشم نمیومد
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید