تیوال | *مریم* درباره نمایش دریازدگی: محدودیتها و مرزهای زندگی ما کجاست؟ روی زمین یا در ذهنمون؟ چی
S2 : 13:13:11
*مریم*
درباره نمایش دریازدگی i
محدودیتها و مرزهای زندگی ما کجاست؟ روی زمین یا در ذهنمون؟
چی کسی حد و حدودها رو برای ما تعیین میکنه؟ شرایط یا تفکراتمون؟
کدام شیوه رو برای خوشبخت شدن انتخاب کنیم؟ با جسارت ناشی از عشق ریسک کنیم یا با دوست داشتن معمولی و محافظه کارانه زندگی کنیم؟
سیاهی ها و سفیدیهای زندگی رو مثل صفحه شطرنج ببینیم و در خط خودمون حرکت کنیم یا اونها رو مثل کلاویه های پیانو ببینیم که میشه نواخت و با موسیقی اون رقصید؟
در شطرنج کدوم مهره ها قوی ترن؟ سفیدها یا سیاه ها؟!
در زندگی کدوم عاشق تریم؟ اونی که بیشتر میگه دوستت دارم یا اونی که بخاطر تو از خودش و حتی از تو میگذره؟
و هزار تا سوال دیگه که بعد از دیدن این اجرای خوب به ذهن آدم هجوم میاره
و صد افسوس برای اون همه صندلی خالی...