کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | reza jabbari درباره نمایش ریال مادرید ١١ بارسلونا ١: نمایش خوب و دلچسبى بود، متن هوشمندانه از فوتبال استفاده کرده بود و با
S3 : 12:49:11 | com/org
نمایش خوب و دلچسبى بود، متن هوشمندانه از فوتبال استفاده کرده بود و با حال و هواى این روزها به شدت به دل آدم مینشیند، بازى ها یک دست و خوب بود و به نظرم براى تجربه اول آقاى فتحى بسیار قابل قبول بود و خیلى خوب و مسلط با جزئیاتى در کاراکتر پردازى که حیرت زده میکنه تماشاچى رو، اما در کارگردانى میشد با دقت و ظرافت بیشترى کار کرد، مخصوصا آخر نمایش که کمى ناهماهنگى وجود داشت. در کل خدا قوت میگم به همه گروه.
بازى آقایان فتحى، خانم بهارمست، خانم شعبانى سرآمد بازیگران دیگر بود به نظرم.