تیوال | معین توسلی درباره نمایش آنتراکت بی آنتراکت: اجرای دلچسبی بود.همه چیز سر جای خودش بود.نمایشنامه
S3 : 22:38:27
اجرای دلچسبی بود.همه چیز سر جای خودش بود.نمایشنامه در ۵ قسمت مختلف یا بهتر بگم ۵ اپیزود بود که هر کدوم قابلیت جذابیت نمایش رو بیش از پیش بالا میبرد..
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید