کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش درنیومده: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از یکشنبه ۶ تا جمعه
S3 : 17:54:41 | com/org
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از یکشنبه ۶ تا جمعه ۱۱ اسفند، به نویسندگی و کارگردانی: سعید زارعى، بازی: امین اسفندیار، آوا تدین، جواد قاسملو، اسماعیل گرجى، میثم نوروزى، امروز (پنجشنبه) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید