تیوال | NeginLadjevardi درباره نمایش اسب: بعنوان یک تماشاچی معمولی تئاتر لذت بردم این اجرا ساختار
S3 : 10:51:10
NeginLadjevardi
درباره نمایش اسب i
بعنوان یک تماشاچی معمولی تئاتر لذت بردم این اجرا ساختار شکننده ترین اجرایی بود که تا به امروز دیدم ... لحظه هایی که بُعد زمان رو به چالش میکشید و تضاد های بین زندگی و مرگ و دنیای ماده رو با اون بازی های فوق العاده به تصویر میکشید ، انسان رو میخکوب میکرد...اجرایی که باید چندین گوش و چشم دیگر قرض کرد تا قسمتی از حجم سنگینی از اطلاعات رو که میخواد به مخاطب برسونه، دریافت کنه...بازی ها عالی...شخصیت پردازی ها بی نظیر یک هزار آفرین بلند به جناب آقای دادگر و بقیه عوامل
سپاس
۰۸ اسفند ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید