تیوال | امیر درباره نمایش آف: امروز بلیت اجرای این نمایش رو داشتم ودو ساعت قبل از
S3 : 07:15:09
امیر
درباره نمایش آف i
امروز بلیت اجرای این نمایش رو داشتم ودو ساعت قبل از اجرا از تیوال تماس گرفتن واعلام کردن اجرای امروز رو گروه اجرا برای عکاسان وخبرنگاران اجرا دارن که واقعا جای افسوس داره این بی برنامه گی ومجبور شدم بلیت رو کنسل کنم از مجموعه باران انتظار بیشتری داشتم
محمد لهاک این را خواند
علی عبداله زاده این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید