تیوال | ندا عباسزاده درباره نمایش فهرست مردگان: تو تاریکی ام یه فشاری رو قلبمه چشام به زور باز میشه
S2 : 05:19:01
تو تاریکی ام یه فشاری رو قلبمه چشام به زور باز میشه اینجا کجاست صدای موسیقی میاد اینا کین؟ شبیه آدمایی که تا حالا دیدم نیستن انگاری یه دنیا دیگس انگاری خوابه، رویاس مثل مردنه مثل اون دنیاس آره درست فهمیدم بالاخره منم اومدم این دنیا بالاخره سبک شدم، بالاخره مردم! چه عجیبه همه چی یه جور دیگس همه جا پر از آهنگه چوب رهبر ارکستر میره هوا آدما موسیقی میشن صدا میشن اینجا هنوز مادر نگران بچشه هنوز آدم عاشق منتظر هست هنوز مردی هست که دنبال حقیقیت مردنش میگرده منم میخوام اینجا بمونم، میخوام صدا بشم از این دنیا خسته شدم میخوام مثل آدما صدا بشم رهبر ارکستر میخواد بیاد بیرون داره به زور منم می بره من نمیام بذار بمونم دارن به زور بیرونم میکنن نه خواهش میکنم بذار یه کم بیشتر بمونم همیشه دلم میخواست بدونم اینجا چه خبره! همه جا روشن شد این منم رو صندلی نشستم ... دیدن ادامه » آدما بلند شدن تشویق کردن اما من هنوز نشستم فکر آدماییم که دیدم فکر اون دنیام فکر اینکه اینا واقعی بود یا فقط یه بازی بود!
بازیها بینظیر بود، بینظیییییر. واقعا خوشحالم این اجرارو دیدم چون اگه نمیدیدم حتما یکی از تیاترهای خوب زندگیمو از دست میدادم! حتما حتما ببینید و غرق لذت بشید.