کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | زهرا عبدالغنی درباره نمایش ماراساد: مارا چه آمد بر سر انقلاب ما؟؟؟ . کار خیلی خوبی بود.
S3 : 07:30:04 | com/org
زهرا عبدالغنی
درباره نمایش ماراساد i
مارا چه آمد بر سر انقلاب ما؟؟؟
.
کار خیلی خوبی بود. با اینکه تجربه ی زیادی ندارم و شناختم سطحیه، اما میشد المان های خوب کار رو تشخیص داد.
گریم، صحنه آرایی و طراحی ظاهر شخصیت‌ها واقعا مجذوب کننده بود.
موسیقی کار دلم و می‌ریخت.
کل دو ساعت نمایش مبهوت صحنه بودم و هر آن گردنم از سمتی به سمت دیگه می‌چرخید.
تنها چیزی بعد از تموم شدن نمایش به دوستانم گفتم؛ "کار به قدری نکته داشت و سنگین بود که درک همه‌شون از توان ذهنی من خارج بود"
به خصوص با توجه به اینکه مطالعتم درباره‌ی ساد و فلسفه‌اش کم بود.
کل گروه : خدا قوت ... موفق‌تر باشید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید