تیوال | پوریا درباره نمایش فیزیکال دویت گل: چه خبر بدی ! زنگ زدن گفتن اجرا برا یکشنبه دوشنبه لغو
S3 : 13:37:16
چه خبر بدی ! زنگ زدن گفتن اجرا برا یکشنبه دوشنبه لغو شده :(
چه بد ... :((
۱۹ اسفند ۱۳۹۶
چرا اینقدر کنسلی داره این نمایش؟!
امیدوارم بودم اخر هفته بتونم ببینمش
قرار نبود امروز اجرای پایانی باشه.
کسی پاسخگو نیست؟!
۱۹ اسفند ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید