تیوال | Mokhtar درباره نمایش فهرست مردگان: خوشحالم که بالاخره در روزهای پایانی،فرصت تماشای این
S3 : 02:18:05
Mokhtar
درباره نمایش فهرست مردگان i
خوشحالم که بالاخره در روزهای پایانی،فرصت تماشای این نمایش را پیدا کردم،رضا ثروتی به معنای واقعی تیاتر را می فهمد و به خوبی می تواند تماشاگر را با خود همراه کند،فهرست مردگان نمایشی قوی ست که در پردازش قصه و اجرا،موفق ظاهر می‌شود و این موفقیت را مدیون کارگردانی کاربلد و بازیگران جوانی ست که با تمام وجود روی صحنه ظاهر می شوند و با عشق به اجرا می پردازند،با آرزوی موفقیت برای رضا ثروتی و گروه خوب بازیگران و سپاس برای تلاش ارزشمندشان که باعث خلق این اثر زیبا و به یادماندنی شد.
Samira و عاطفه گندم آبادی این را خواندند
مریم زارعی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید