تیوال | امیر حسین زاده درباره نمایش شب دوازدهم:
S3 : 19:35:52
اجرای خوب و هماهنگی بین بازیگران خوب بود
تشکرات
ممنون از تشریف فرمایی و اعلام نظرتون.
۲۲ فروردین ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید