تیوال | NeginLadjevardi درباره نمایش مرثیه ای برای یک دختر: مرثیه ای برای یک دختر درامی ارزشمند با بازی هایی بسیار
S3 : 14:06:34
مرثیه ای برای یک دختر درامی ارزشمند با بازی هایی بسیار جسورانه و تاثیر گذار بود... بازی با نور و صدا این اجرا رو تبدیل به یک اثر منحصر بفرد کرده که در دنیای امروزِ تئاترمون کمتر شاهدش هستیم ... تئاتر رو دریابیم
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید