تیوال | گروه همیاری درباره نمایش شب دوازدهم: خرید بلیت روزهای تازه نمایش، از سه‌شنبه ۴ تا جمعه ۷
S3 : 12:52:31
خرید بلیت روزهای تازه نمایش، از سه‌شنبه ۴ تا جمعه ۷ اردیبهشت، به نویسندگی: ویلیام شکسپیر،‌کارگردانی: محسن صادقی اصفهانی،‌ بازی: آرمین خوش نیک، پانیذ خوش نیک، آرش راسخ، شهاب نظام دوست و ... هم اکنون آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید