کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مریم زارعی: آدم ها از هم یاد می گیرن، همه چی رو، عشق، خیانت، دروغ، وفاداری، رفتن،
S3 : 16:22:41 | com/org
آدم ها از هم یاد می گیرن، همه چی رو، عشق، خیانت، دروغ، وفاداری، رفتن، موندن، همه این ها رو از آدم های دیگه یاد می گیرن.
گاهی باید نشست و فکر کرد که از آدم هایی که تو زندگی مون اومدن و رفتن چی یاد گرفتیم، عشق، یا بی احساسی؟

کتابفروشی خیابان بیست و یکم شرقی


از: روزبه_معین
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید