تیوال | m درباره نمایش دپوتات: من از اصفهان خودم را به اجرای اینکار رساندم...واقعا
S3 : 19:44:18
m
درباره نمایش دپوتات i
من از اصفهان خودم را به اجرای اینکار رساندم...واقعا ارزش تماشا کردن را داشت...بسیااار عالی بود... واقعا لذت بردم...با آرزوی موفقیت برای همه عوامل...
امیدوارم چنین کارهای زیبا و پر طرفدار در شهرهایی غیر از تهران هم اجرا بشوند.
با سپاس از لطف و محبت شما
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید