تیوال | گروه همیاری درباره نمایش آن سوی آینه: خرید بلیت سانس ویژه این نمایش، پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت،
S3 : 17:59:48
خرید بلیت سانس ویژه این نمایش، پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت، ساعت ۲۱:۳۰، به نویسندگی: فلوریان زلر، ترجمه: تینوش نظم جو، کارگردانی: علی سرابی و بازی: ریما رامین فر، مارال بنی آدم، پژمان جمشیدی، علی سرابی، هم اکنون آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید