آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | حسن فرامینی درباره نمایش دپوتات: با اینکه 2 بار این نمایش را دیدم و به شخصه کلی هم تبلیغ کردم یک گلایه
S3 : 20:26:26 | com/org
حسن فرامینی
درباره نمایش دپوتات i
با اینکه 2 بار این نمایش را دیدم و به شخصه کلی هم تبلیغ کردم یک گلایه بزرگ دارم.
تمامی تخفیف ها از روی کار برداشته شده !!
تخفیف دانشجویی به کنار، تخفیف های گروهی هم برداشته شده
تخفیف وفاداری هم که اصلا بی معنی بوده انگار !!
تیوال پلاس هم که خیر .
حمایت تماشاگر به چه قیمت ؟
کاش دوستان همواره هوای تماشاگران رو داشته باشند نه فقط وقت لزوم ..
اغلب بیننده های این اجراها یا بار دومی هستن یا به توصیه دوستان دیگه از کار حمایت کردن چه خوب دلگرم کردن شون .
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
پیش تر ها تخفیف های بعضا خوبی روی بلیط ها بود ولی اخیرا هیچ خبری نیست
ضمن اینکه هر روز بلیط ها گرون تر میشه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
سلام جناب فرامینی
به شخصه بدنبال تخفیف برای مخاطبین هستم
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید