کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مریم زارعی درباره نمایش عکس سفید: عکس سفید رو دیشب دیدم ... خیلی خوب بود ... دوست داشتم . نمایشی بود که
S3 : 15:32:18 | com/org
عکس سفید رو دیشب دیدم ... خیلی خوب بود ... دوست داشتم . نمایشی بود که هرچی به آخرش نزدیک میشدی جذاب تر و البته تلخ تر میشد . میتونم بگم در جریان نمایش یجاهایی واقعا شوکه میشدم.... :(((

#لطفا_با_تلفن_خاموش_تاتر_ببینیم
************
+ تو کیِ منی؟