کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مرجانه جعفریان: کتابخانه ام را به آتش می کشم! تمام هر آنچه آموختم رودخانه
S3 : 19:14:17 | com/org


کتابخانه ام را
به آتش می کشم!
تمام هر آنچه
آموختم
رودخانه ای شد
که تو را با خود برد...
و اینک
دستانم خالی ست!
آه از منِ گریزان از خلق
که
در کتاب سرنوشتش
هیچ نشانه ای
از تو نیست....


#مرجانه_جعفریان


سپاس دوستان عزیزم
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید