کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مرجانه جعفریان: هر اسارت رنگی داشت رنگ خون رنگ اشک رنگ خزان رنگ
S3 : 19:34:53 | com/org
هر اسارت
رنگی داشت
رنگ خون
رنگ اشک
رنگ خزان
رنگ برف
رنگ....
هر اسارت
قفلی بود
بر دهان
هر اسارت
واژه هایی بود
که در زهدانِ کلمه
دلمه بست و
جاری شد
به درد
بر گونه های سیلی خورده و
لبهای همیشه خاموش...
آه
هر اسارت
با هر رنگی
زشت بود و
غمین
و من
هنوز رنگها را
می گریم
تا که پایان گیرد روزی و
زلال شود
چون اشک چشم..


#مرجانه_جعفریان


درود بر بامداد عزیز
منم.خوشحالم می بینمتون دوباره
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید