تیوال | مرجانه جعفریان: هر اسارت رنگی داشت رنگ خون رنگ اشک رنگ خزان رنگ
S3 : 16:59:52
هر اسارت
رنگی داشت
رنگ خون
رنگ اشک
رنگ خزان
رنگ برف
رنگ....
هر اسارت
قفلی بود
بر دهان
هر اسارت
واژه هایی بود
که در زهدانِ کلمه
دلمه بست و
جاری شد
به ... دیدن ادامه » درد
بر گونه های سیلی خورده و
لبهای همیشه خاموش...
آه
هر اسارت
با هر رنگی
زشت بود و
غمین
و من
هنوز رنگها را
می گریم
تا که پایان گیرد روزی و
زلال شود
چون اشک چشم..


#مرجانه_جعفریان


چی قشنگ تر از اینکه دوباره میتونیم بخونیمت مرجانه جان :)
چه خوب که مینویسی باز اینجا
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
درود بر بامداد عزیز
منم.خوشحالم می بینمتون دوباره
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید