تیوال | NeginLadjevardi درباره نمایش مرد شده: نمایش مرد شده روایتی هولناک و قابل تامل از صفحه ای
S3 : 19:26:32
NeginLadjevardi
درباره نمایش مرد شده i
نمایش مرد شده روایتی هولناک و قابل تامل از صفحه ای از تاریخ کوبانیست که یک ساعت و نیم انسان رو مسحور بازی های باور پذیر و دراماتیک بازیگرهای نمایش میکنه ...در این بین بازی خانم نسیم میر زاده از دل میاد و به دل میشینه...فوق العاده بوووود فوق العاده... اجرایی که تا مدتها در وجودم خواهد ماند...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید