تیوال | FA درباره نمایش شب دوازدهم:
S3 : 03:11:15
FA
درباره نمایش شب دوازدهم i
اجرای این نمایش تکرار نمیشه؟
عاطفه گندم آبادی این را خواند
با سلام.
از روز یکشنبه 23 اردیبهشت ساعت 19 این نمایش در پردیس تئاتر شهرزاد دوباره روی صحنه خواهد رفت.
اطلاعات برگه تیوال به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید