تیوال | گروه همیاری درباره نمایش آن سوی آینه: خرید بلیت سانس ویژه روز پایانی این نمایش، جمعه ۲۸ اردیبهشت،
S2 : 20:44:41
خرید بلیت سانس ویژه روز پایانی این نمایش، جمعه ۲۸ اردیبهشت، ساعت ۲۱:۳۰، به نویسندگی: فلوریان زلر، ترجمه: تینوش نظم جو، کارگردانی: علی سرابی و بازی: ریما رامین فر، مارال بنی آدم، پژمان جمشیدی، علی سرابی، امروز (دوشنبه) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید