تیوال | محمدرضا محرابی درباره نمایش ماجرای مترانپاژ: اگر امکان داره برای چند تا از سئانس ها و یا کلا برا
S2 : 21:52:05
اگر امکان داره برای چند تا از سئانس ها و یا کلا برا تمام روزهای باقی مانده از اجرای نمایش، تخفیف دانشجویی هم قائل شوید. ممنونم پیشاپیش
عاطفه گندم آبادی این را خواند
امیرمسعود فدائی این را دوست دارد
2عدد بلیط ماجرای مترانپاژ جمعه 21ام ساعت 18
ردیف 2/وسط
09029637927
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید