آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مریم درباره نمایش دو روایت از شکسپیر: یه کمدی خیلی خوب، بیشتر طنز و کمتر هجو. بازیهای خیلی خوبی داشت مخصوصا
S3 : 16:40:59 | com/org
مریم
درباره نمایش دو روایت از شکسپیر i
یه کمدی خیلی خوب، بیشتر طنز و کمتر هجو.
بازیهای خیلی خوبی داشت مخصوصا مخصوصا غزاله رشیدی...
تئاتر مستقل ببینیم.