تیوال | عباس الهی درباره نمایش دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان: بارها و بارها سقوط می کنیم بی آنکه سقوط کرده باشیم و
S2 : 03:03:27
بارها و بارها سقوط می کنیم بی آنکه سقوط کرده باشیم
و یا حتی آنکه از سقوط می میریم بی آنکه سقوط کرده باشیم
چقدر خوب بود اگر متن این نمایش در دسترس بود، بارها و بارها
میشد بخونیمش.
۰۶ خرداد ۱۳۹۷
بله حتمن خیلی خوب بود
۰۷ خرداد ۱۳۹۷
سارا جان باهات موافقم
منم خیلی دلم می خواست متن نمایش رو می داشتم
و غرق میشدم توش
یک مشق روحانیه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید