تیوال | علی جباری درباره نمایش دپوتات: پنجشنبه سوم خرداد برای ساعتی همه بحران های داخلی و
S3 : 16:41:32
علی جباری
درباره نمایش دپوتات i
پنجشنبه سوم خرداد برای ساعتی همه بحران های داخلی و خارجی این روز های اخیر را فراموش کردم و مجذوب نمایشی شدم که مقاومت مرا شکست و مرا وادار به خنده کرد. به امید موفقیت روز افزون برای همه عوامل این نمایش و سپاسگزار از اینکه خنده و شادی را که گمشده این روزهای جامعه ماست به ما هدیه دادید.
با سپاس از اینکه مارا تماشا کردید
۰۴ خرداد ۱۳۹۷
نظر لطف شماست
۲۱ خرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید