تیوال | مریم ابریشمی درباره نمایش دپوتات: از اتفاقای خوب نمایش میتوان به بازی ها روان بازیگران
S3 : 03:29:49
مریم ابریشمی
درباره نمایش دپوتات i
از اتفاقای خوب نمایش میتوان به بازی ها روان بازیگران اشاره کرد
ضعف هایی هم داشت که در قالب کمدی از بخش اصلی کار بیرون میزد ...
ولی در کل نمایش طنز در قالب اجتماع امروز که همین موضوع رو تلخ میکرد
در کنار خندیدن گاهی به این فکر میکنید که کجا زندگی میکنید ....
با سلام و احترام
سپاسگزاریم از اینکه مارا تماشا کردید
نظرات شما برای ما بسیار مهم است
۰۵ خرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید