کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | نرگس جورابچیان درباره نمایش ابلوموف: اول اول اول و ویژه و ویژه از گروه اجرایی بسیار ممنونم برای اختصاص سانس
S3 : 06:38:01 | com/org
اول اول اول و ویژه و ویژه از گروه اجرایی بسیار ممنونم برای اختصاص سانس ویژه.
دیدن پیام دهکردی و ابلوموف در کنار هم بسیار برام لذتبخش بود.
من مترجمی زبان روسی خوندم. پس ابلوموف رو سالهاست میشناسم. این اقتباس‌ و‌ شیوه اجراش برای من و‌ دوستان همراهم بسیار قابل قبول و دوست داشتنی بود.
و شاید اگر اغراق نکنم بهترین نوع نمایش شخصیت ابلوموف از نظر من بود