تیوال | الیاس نوبری درباره نمایش خنکای ختم خاطره: به خاطر اینکه روز آخر نمایش رو دیدم فکر کردم فرصت نظر
S3 : 20:44:33
به خاطر اینکه روز آخر نمایش رو دیدم فکر کردم فرصت نظر دادن برای ترغیب دیگران از دست رفته باشه ولی خوشبختانه با تمدید کوتاه مدتش می تونم دوستان رو بسیار توصیه کنم به دیدن این نمایش بسیار تاثیرگذار و پراحساس در مورد کسانی که رفتند و بازنگشتند تا قلبهایی تا ابد در سوگشان بمانند و چشمانی تا ابد به راهشان ...
عاطفه گندم آبادی، مریم زارعی، حامد ادوای و محمد لهاک این را خواندند
محمد اصغری این را دوست دارد
سپاس از همراهی گرم و صمیمانه تان.
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید