آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | الیاس نوبری درباره نمایش خنکای ختم خاطره: به خاطر اینکه روز آخر نمایش رو دیدم فکر کردم فرصت نظر دادن برای ترغیب
S3 : 00:34:41 | com/org
به خاطر اینکه روز آخر نمایش رو دیدم فکر کردم فرصت نظر دادن برای ترغیب دیگران از دست رفته باشه ولی خوشبختانه با تمدید کوتاه مدتش می تونم دوستان رو بسیار توصیه کنم به دیدن این نمایش بسیار تاثیرگذار و پراحساس در مورد کسانی که رفتند و بازنگشتند تا قلبهایی تا ابد در سوگشان بمانند و چشمانی تا ابد به راهشان ...
عاطفه گندم آبادی، مریم زارعی، حامد ادوای و محمد لهاک این را خواندند
محمد اصغری این را دوست دارد
سپاس از همراهی گرم و صمیمانه تان.
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید