آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | نگار بیکی درباره نمایش زهرماری: با توجه به تعاریف بسیاری که از کار شنیدم، پس از اجرای بسیار عالی نمایش
S3 : 14:28:23 | com/org
نگار بیکی
درباره نمایش زهرماری i
با توجه به تعاریف بسیاری که از کار شنیدم، پس از اجرای بسیار عالی نمایش دستورالعمل‌های پرواز...، به تماشای زهرماری نشستم که کاش این کار را نمیکردم... نمایشی کاملاًمتوسط با بازی متوسط هستی مهدوی‌فر! که خیلی جاها خنده‌های ایشون که تماشاگر را همراهی میکرد (!) توی ذوق می‌زد.
متن نمایش، نوع بدبختی و حتی بازی علی شادمان و نوع نقش و کاراکتر هستی مهدوی‌فر، به شدت من رو یاد فیلم ابد و یک روز انداخت. حتی نقش نادر فلاح هم یه جاهایی مثل پیمان معادی بود... لو دادن برادرها و...
در کل نمایش متوسطی بود با بازی عالی نادر فلاح، تینو صالحی و خسرو احمدی.