کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مریم رودبارانی درباره نمایش بدن مقدس: قسمتی از مصاحبه مهدی محمدی با نشریه وقایع استان: روایت
S3 : 21:55:19 | com/org
قسمتی از مصاحبه مهدی محمدی با نشریه وقایع استان:
روایت «تن ها» از مقاومت

در مورد ایده شکل گیری نمایش «بدن مقدس» و داستان آن بگویید.
نمایش «بدن مقدس» را عباس جمالی نوشته است؛ ولی از ابتدا بنا به نوشتن این متن نبود در واقع من پیشنهاد بازنویسی یک نمایشنامه را به وی داده بودم تا برای اجرای پایان دوره کارگاهی خود آن را به روی صحنه ببرم؛ ولی در خلال دوره بازنویسی او ایده ای را مطرح کرد که بعد از مشورت در مورد آن در نهایت به نمایشنامه «بدن مقدس» برسد.
«بدن مقدس» داستان تعدادی راهبه در کلیسایی در روستایی در فرانسه را روایت می کند. داستانی که در جنگ جهانی دوم می گذرد و در ارتباط با مقاومت های کشورهای فرانسه و انگلستان در برابر حمله آلمان و ارتش هیتلر است و بیشتر حول جبهه مقاوت فرانسه می گذرد. نمایش داستان راهبه هایی در یک کلیسا است که تلاش می کنند در مقابل تجاوز یک سرهنگ ارتش آلمان به یک روستا بایستند. تم اصلی داستان مقاومت است که جهان شمول است. در مورد داستان خطی نمایش هم باید بگویم رئیس این کلیسا که یک زن است برای اینکه کلیسا و افراد آن از تجاوز ارتش آلمان در امان بمانند با ارتش آلمان همکاری می کند !

 این نمایشنامه فضای ایرانی ندارد برخی می گویند باید فضای یک اثر برای مخاطب ملموس و ... دیدن ادامه ›› از جنس جامعه خودمان باشد چقدر با این نگاه موافقید؟
موافق نیستم تئاتر یک موضوع انسانی است و ارتباطی به این ندارد که داستان متعلق به کدام کشور یا شهر است؟ اگر نگاه اینطور باشد ما نباید آثار شکسپیر، ایبسن و چخوف و خیلی از نمایشنامه نویسان معاصر را اجرا کنیم به دلیل اینکه این ها با فرهنگ ما عجین نیست. در صورتیکه تئاتر یک مسئله انسانی است و برای انسان و یک وضعیت اجتماعی که میان تمام انسان ها مشترک است تولید می شود. درست است ماجرا مربوط به جنگ جهانی در آن سال هاست ولی داستان مقاومت را در آن دوره نشان می دهد چیزی که ما در خود ایران هم داشتیم و تجربه کرده ایم. شاید یکی از دلایل نگاه جهانی این باشد که ما بخشی از مفاهیم را نتوانیم در قالب مذهب و شرایط فرهنگی خودمان بگوییم و با آن فرهنگ بتوانیم آن مفاهیم را بهتر به مخاطب القا کنیم.
 در کارهای شما فرم از اهمیت خاصی برخوردار است. در مورد پتانسیل حرکت و فرم در تئاتر بگویید و در مورد شیوه اجرایی نمایش بدن مقدس بگویید.
طراحی حرکت در تئاتر یک بخش بسیار مهم است در تمامی شکل های آن چه فضای رئالیستی چه سورئالیستی و یا تئاتر هایی که صرفا حرکت هستند و دیالوگ ندارند و یا پرفورمنس هایی که امروز در حال اجرا شدن است. هستند طراحی حرکت و شکل حرکت بر روی صحنه خیلی اهمیت دارد. در برخی از تئاترها نظم حرکتی خیلی مهم است و در برخی از تئاترها تصویر و تاثیری که یک حرکت بر مخاطب می گذارد خیلی مهم است این دیگر بستگی به شیوه اجرایی آن کار دارد.برای من مبانی هنرهای تجسمی خیلی اهمیت دارد و در تئاترهایم از هنرهای تجسمی، تصویرسازی، هندسه فضا و کف صحنه خیلی استفاده می کنم. در این نمایش نیز سعی کردم از طراحی صحنه متحرک و کاربردی استفاده کنم تا کلیسا را در شرایط مختلف نشان دهم. در این نمایش نیز مانند نمایش های قبلی ام سعی کردم لباس بازیگر، طراحی صحنه و نورپردازی کاربردی باشند. در مورد موسیقی نیز نگاهم همین است یعنی موسیقی نیز همراه با بازیگر، متن و عوامل جلو برود.
عاطفه گندم آبادی این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید