کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | الناز مقدس زاده درباره نمایش دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان: اگر از دنیای خارجی تان انتظار دارید ، مرده اید! اگر
S3 : 08:46:51 | com/org
اگر از دنیای خارجی تان انتظار دارید ، مرده اید!
اگر از چیزی می ترسید ، مرده اید !
اگر زندگی نکرده باشید ، مرده اید !
اگر در تخیلاتتان زندگی کرده اید ، مرده اید !
.
.
دارم به این فکر میکنم که از این بهتر هم میشد؟! بی شک این تئاتریست که بارها باید دید ، فکر کرد و در خود فرو رفت ، با خود خود واقعی مان روبرو شد . این تئاتر فقط بازی نور و صدا و کلمات و حرکات نیست. غذای روح است.
بی نظیر بود .