آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مرزوق درباره نمایش خنکای ختم خاطره: سلام اول اینکه خداقوت به تلاشی که کردید و ارزشی که برای کارتون قائل ه
S3 : 20:08:57 | com/org
مرزوق
درباره نمایش خنکای ختم خاطره i
سلام
اول اینکه خداقوت به تلاشی که کردید و ارزشی که برای کارتون قائل هستید
دوم اینکه اگر نقدی بشه تحملش را دارید؟
من به محتوا کار نقد دارم
البته میتونم زاویه نگاهم با شما را درک کنم
نمیدونم چقدر مشتاق شنیدن هستید
ابا دوست دارید کسی به شما بگه نگاه اینقدر سطحی و زمینی شما به جایگاه شهید درست نیست
من احساس کردم آقای ادوای از نقد سر صحنه من ناراحت شدن
اصولا این نورد را زیاد دیدم
انگار دوستان دوست دارن فقط تشویق بشن و براشون دست بزنن
البته اجرا کیفیت تقریبا خوبی داشت
ولی خب همه چیز که فرم و اجرا نیست
خیلی دوست دارم نکات را بگم
بشرطی که عوامل تمایل داشته باشن و براشون نقد منفی هم اهمیت داشته باشم
امیرمسعود فدائی، جهان، عاطفه گندم آبادی و حامد ادوای این را خواندند
محمد اصغری این را دوست دارد
با آغوش باز پذیرای نقد و نظر شما هستیم. برای گروه اجرایی هیچ چیز مهم تر از نظر صادقانه و منصفانه مخاطب نیست. مطمئن باشید نه تنها ناراحت نخواهیم شد بلکه قدردان محبت شما هم خواهیم بود. ما به دنبال فقط تشویق نیستیم ما به دنبال نقد و نظر چه مثبت و چه منفی با دلیل و مستندات هستیم تا کمکی باشد برای پیشرفت آینده گروه
۲۳ خرداد ۱۳۹۷
دوست عزیز سلام. بسیار ممنونم از نگاه و نظر شما. همونطور که من هرشب در رورانس اعلام میکنم که ما به نقدهای شما بسیار نیازمندیم رفتار گروهی مون هم بر این عقیده استوار و اهل شعار نیستیم. شما هم از این قاعده مستثنی نیستید و ما بسیار مشتاق شنیدن نظراتتون هستیم. من به خاطر ندارم رفتار ناراحت کننده ای کرده باشم با صاحبان اصلی اثرم که تماشاگرانش هستن. اگر چیزی بوده بابت مشغله های بعد از اجرای هرشب بوده ولی به هرحال پوزش من رو بپذیرید و بسیار ممنونم از نگاه و نظرات ارزشمندتان.
۲۳ خرداد ۱۳۹۷
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید