تیوال | هـ . محمدی درباره نمایش زهرماری: یونس: آخه تو دختری، نصف ما سهم می بری. ماریا: شوخی
S3 : 20:52:48
هـ . محمدی
درباره نمایش زهرماری i
یونس: آخه تو دختری، نصف ما سهم می بری.
ماریا: شوخی می کنی؟
یونس: نه، دختری دیگه!
اسد: جالبه آقا یونس! اینجا که دین و ایمون به نفع شماست، خوب بلدی!
یونس: با تشکر، خدافظ!!!
میلاد: شرع رو که واسه تقسیم شراب لحاظ نمی کنن که!
یونس: چرا نمی کنن؟
اسد: آخه به خاطر اینا که نمی تونی بری دادگا!!
میلاد: بله، تا تو پاشی بری اونجا بگی برادر سهم من از شرابای خوانوادگیم چقد میشه، که اونا دهنتو سرویس می کنن!
یونس: من نمی فهمم! اینا ارثیه ست. باید مثه ارثیه تقسیم بشه!
عاطفه گندم آبادی، امیر، جهان و نیکتا یعقوبی این را خواندند
هـ . محمدی، ALNIA و فرناز برزمینی این را دوست دارند
چه خوب یادت مونده
۲۶ تیر ۱۳۹۷
همون موقع تو گوشیم یادداشتش کردم
۲۷ تیر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید