آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش خدای کشتار: خرید بلیت روزهای پایانی این نمایش، از چهارشنبه ۳۰ خرداد تا شنبه ۲ تیر،
S3 : 06:49:42 | com/org
خرید بلیت روزهای پایانی این نمایش، از چهارشنبه ۳۰ خرداد تا شنبه ۲ تیر، به نویسندگی یاسمینا رضا و کارگردانی علی سرابی، و با بازی مارال بنی آدم، ستاره پسیانی گروه علی سرابی، نوید محمد زاده، آغاز شده است.
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید