تیوال | گروه همیاری درباره نمایش خدای کشتار: خرید بلیت روزهای پایانی این نمایش، از چهارشنبه ۳۰ خرداد
S3 : 20:28:09
خرید بلیت روزهای پایانی این نمایش، از چهارشنبه ۳۰ خرداد تا شنبه ۲ تیر، به نویسندگی یاسمینا رضا و کارگردانی علی سرابی، و با بازی مارال بنی آدم، ستاره پسیانی گروه علی سرابی، نوید محمد زاده، آغاز شده است.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید