آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | عباس الهی درباره فیلم‌تئاتر کمدی الهی، دوزخ و بهشت | قسمت دوم و سوم: پیشتر در نمایشی که سالن باران داشت، کار رو دیدم. خیلی جالب و دیدنیه. ت
S3 : 05:43:27 | com/org
پیشتر در نمایشی که سالن باران داشت، کار رو دیدم. خیلی جالب و دیدنیه. توصیه می کنم اگر فرصت دارید.
البته یادمه قسمت اولش رو بیشتر دوست داشتم
چه خوب جمعه است :)
۲۸ خرداد ۱۳۹۷
اردشیر جان
اگر خطا نکنم آقای مرادی در اجرای قبلی گفتند قسمت سومش کوتاهه در مقایسه با دو قسمت اول. شاید به همین دلیل همراه با قسمت دوم پخش میشه.
۲۸ خرداد ۱۳۹۷
دوستان احتمالن می دونن که قصه کار بسیار تلخ و تکان دهنده است
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید