آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مریم درباره نمایش بدن مقدس: موضوع نمایش برام جالب بود. تصمیماتی که هر روز میگیریم و انسانیت رو در
S3 : 15:38:40 | com/org
مریم
درباره نمایش بدن مقدس i
موضوع نمایش برام جالب بود. تصمیماتی که هر روز میگیریم و انسانیت رو در ما بالفعل میکنه یا خیلی وقتا برعکس، بالقوه نگه میداره و حیوانی با ظاهر انسان باقی میمونیم.
اما نکته خیلیییی برجسته این نمایش موسیقی فوق العادش بود. خیلی اثرگذار و هنرمندانه.
مرسی از همه عوامل به خصوص کیارش عالی.