تیوال | سپهر درباره نمایش نون زنش را بیشتر از مُصدق دوست دارد: ساده بودیم و سخت بر ما رفت خوب بودیم و زندگی بد
S2 : 03:33:36
ساده بودیم و سخت بر ما رفت

خوب بودیم و زندگی بد شد

آنکه باید به دادمان برسد

آمد و از کنارمان رد شد!

هیچ کس واقعا ً نمی داند

آخر داستان چه خواهد شد!از هرآنچه که هست بیزاری

از ... دیدن ادامه » هرآنچه که نیست دلگیری

از زبان و زمان گریخته ای

مثل دیوانه های زنجیری

همه ی دلخوشیت یک چیز است:

اینکه پایان قصّه می میری...#سید_مهدی_موسوی

 
سپهرجان در چه حد پیشنهاد میکنی ؟
۰۵ تیر ۱۳۹۷
من کتاب رو نخوندم ولی دوستی که کتاب رو خونده بود می گفت کتاب بهتر بوده
البته من راضی از سالن خارج شدم
۰۵ تیر ۱۳۹۷
ممنون
من کتابش رو خوندم و واقعا هم دوستش داشتم.
۰۵ تیر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید