تیوال | امیر سعید نصر درباره نمایش نون زنش را بیشتر از مُصدق دوست دارد: آهای خبردار!!!!! در این وانفسای نمایشهای قابل اعتنا
S3 : 00:21:20
آهای خبردار!!!!! در این وانفسای نمایشهای قابل اعتنا باز هم کاری ارزشمند وشریف با بازیهای خوب -میزانسن فکر شده-طراحی صحنه ولباس دقیق-روایت دراماتیک ودریک کلام نمایشی فراموش نشدنی از نظر اجرا ومحتوا.دست مریزاد به گروه اجرا وتوصیه اکید به علاقه مندان تئاتر ایرانی.
نیلوفر، جهان، امیر، سپهر، عاطفه گندم آبادی، شکوه حدادی و پوریا این را خواندند
امید گنجی و سحر صیدی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید