تیوال | سحر صیدی درباره نمایش نون زنش را بیشتر از مُصدق دوست دارد: دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد بعد از کتابش،
S3 : 02:35:24
دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد
بعد از کتابش، حالا نمایش عالی و بی تکلف، با یه میزانسن فوق العاده و حرفه ای