تیوال | سارا امینی درباره نمایش دیر راهبان: به نظر من کار در مقایسه با نامه های عاشقانه از خاورمیانه
S3 : 06:50:28
به نظر من کار در مقایسه با نامه های عاشقانه از خاورمیانه و افسون معبد سوخته واقعا مینیمم انتظارات من رو از سبک کارهای اقای مرادی هم براورده نکرد....
اپیزودهای از هم گسیخته و نا همگون و بی تناسب یکی پس از دیگری...
موضوع بسیار عالی بود عجیب ناشیانه و بدقواره بهش پرداخته شده بود! من واقعا تعجب کردم اصلا انتظار کار به این شکل رو از اقای مرادی نداشتم.....
امیدواریم کارهای بعدی این گروه بیشتر به سلیقه شما نزدیک باشد.
۱۷ تیر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید