تیوال | سیدمحمدعلی ابطحی درباره نمایش نون زنش را بیشتر از مُصدق دوست دارد: کسانی که اهل ادبیات سیاسی هستند، حتما کتاب دکتر نون
S3 : 04:10:57

کسانی که اهل ادبیات سیاسی هستند، حتما کتاب دکتر نون زنش را از مصدق بیشتر دوست دارد را خوانده اند. نوشته شهرام رحیمیان. من سه بار خوانده ام.
حالا بعد از سالها علی مست علی توانسته این داستان را روی صحنه ببرد.
از آنهایی است که نه تنها توصیه که درخواست میکنم آن را ببینید. این قدر دوست داشتم خود آزاری کنم که قبل از دعوت آنها خودم اقدام به رفتن کردم.
یکی از نزدیکان مصدق بعد از کودتای ۲۸ مرداد باید بین زنش و مصدق یکی را انتخاب کند. شکنجه هاباعث می شود زنش را انتخاب کند و مصاحبه رادیویی علیه مصدق کند و زخم زبان ها بشنود.
کاش هیچکس در چنین جایگاهی قرار نگیرد.
در طول نمایش به سختی جلوی اشکم را می گرفتم. از کسانی که بعد نمایش آمدند و بغلم کردند و گریه کردیم و دم گوشم ابراز لطف ها کردند ممنونم.
عجیب ترین شب تاتر بینی ام بود.
بگذریم.........
این کار سیاسی در تماشاخانه ... دیدن ادامه » استاد انتظامی در خانه هنرمندان ساعت ۹ شب اجرا می رود.
بازیگرانش: الهام اخوان. کیانوش جواد اسلامی. نجمه کاظم زاده. کیارش لبانی . محمدعلی نجیمی. بودند.