کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مریم زارعی درباره نمایش خاموشی دریا: درست شنیدیم ؟؟؟ میگن شنبه یک روز تابستانی اجرا نداره ... تولوخدا برای
S3 : 09:49:50 | com/org
درست شنیدیم ؟؟؟ میگن شنبه یک روز تابستانی اجرا نداره ... تولوخدا برای ما یه سانس ویژه در نظر بگیریییییین ....
همیاری جان تو بیا پا درمیونی کن .... چرا هیچکی اینجا ما رو نمیبینه :(((( ما روحیییییم ؟؟؟؟

در صورت موافقت ، زمان بلیت فروشی رو حتما زودتر اعلام کنید و تخفیف وفا داریمونم از همون اول بلیت فروشی لحاظ کنید لطفا ....
با تشکر :)